با سلام و ادب، نظر به ارتقاع کیفی خدمات شرکت به مشتریان عزیز، خواهشمند است فرم زیر را با دقت و توضیحات کافی پر کرده و ارسال نمایید. نظر شما برای ما ارزشمند است و یقینا در ارائه خدمات ما به شما تاثیر مستقیم خواهد داشت.

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

۱. نحوه برخورد همکاران ما با شما  عالی رضایت بخش معمولی نامطلوب

۲. سرعت انجام و ارائه خدمات  سریع مطلوب با تاخیر

۳. کیفیت ارائه خدمات و انجام درخواستها  بسیار عالی مطلوب ضعیف

۴. نحوه پاسخگویی همکاران به تماس شما  جواب به موقع مطلوب بی پاسخ رد تماس

۵. کیفیت پاسخ همکاران به ایمیل های شما  جواب به موقع و تکمیل پاسخ معمولی بدون پاسخ

توضیحات و نظرات تکمیلی شما از خدمات همکاران و شرکت

captcha