سوال: چگونه می‌توانم دامنه‌ای تحت امتیاز حقوقی خودم ثبت کنم؟

پاسخ: شما می‌توانید با ساخت هندل در آی‌آر‌نیک(مرکز ملی ثبت دامنه‌های ایران NIC.ir) ساخته و دامنه خود را در آنجا ثبت کنید، سپس در بخش پشتیبانی درخواست واریز وجه به نرخ نمایندگی را به ما دهید.

})