با سلام و ادب، نظر به ارتقاع کیفی خدمات شرکت به مشتریان عزیز، خواهشمند است فرم زیر را با دقت و توضیحات کافی پر کرده و ارسال نمایید. نظر شما برای ما ارزشمند است و یقینا در ارائه خدمات ما به شما تاثیر مستقیم خواهد داشت.

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

۱. نحوه برخورد همکاران ما با شما عالیرضایت بخشمعمولینامطلوب

۲. سرعت انجام و ارائه خدمات سریعمطلوببا تاخیر

۳. کیفیت ارائه خدمات و انجام درخواستها بسیار عالیمطلوبضعیف

۴. نحوه پاسخگویی همکاران به تماس شما جواب به موقعمطلوببی پاسخرد تماس

۵. کیفیت پاسخ همکاران به ایمیل های شما جواب به موقع و تکمیلپاسخ معمولیبدون پاسخ

توضیحات و نظرات تکمیلی شما از خدمات همکاران و شرکت

captcha

})