با سلام و ادب، نظر به ارتقاع کیفی خدمات شرکت به مشتریان عزیز، خواهشمند است فرم زیر را با دقت و توضیحات کافی پر کرده و ارسال نمایید. نظر شما برای ما ارزشمند است و یقینا در ارائه خدمات ما به شما تاثیر مستقیم خواهد داشت.

  نام شما (الزامی)

  ایمیل شما (الزامی)

  ۱. نحوه برخورد همکاران ما با شما عالیرضایت بخشمعمولینامطلوب

  ۲. سرعت انجام و ارائه خدمات سریعمطلوببا تاخیر

  ۳. کیفیت ارائه خدمات و انجام درخواستها بسیار عالیمطلوبضعیف

  ۴. نحوه پاسخگویی همکاران به تماس شما جواب به موقعمطلوببی پاسخرد تماس

  ۵. کیفیت پاسخ همکاران به ایمیل های شما جواب به موقع و تکمیلپاسخ معمولیبدون پاسخ

  توضیحات و نظرات تکمیلی شما از خدمات همکاران و شرکت

  captcha

  })