با سلام و تشکر از پیگیری و واریز به موقع شما، به منظور اعلام واریز خود،با پر کردن فرم زیر اطلاعات واریزی خود را بادقت در سیستم ثبت کنید:

  نام شما (الزامی)

  موضوع پرداخت

  مبلغ واریز شده به حساب:

  واریزشده به حساب آقای:

  شماره رهگیری واریز (الزامی)

  آپلود فایل اسکن واریز(اختیاری):

  توضیحات اضافی مانند تاریخ و زمان واریز:

  captcha

  })